Tilstandsvurdering av Pokemon kort

Oppdatert: 11.01.2023.

Vurdering av tilstanden til et Pokemon kort er ikke en eksakt vitenskap. En person kan vurdere et kort til Near Mint mens en annen kan vurdere samme kortet som Lightly Played. Vi har laget en kort guide for å gjøre disse subjektive uenighetene minst mulige ved å beskrive hva man bør se etter ved vurdering av et korts tilstand. De vanligste tilstandsgradene har endret seg over tid og varierer fortsatt noe mellom områder og for hvilke type kort som diskuteres. For Pokemon kort pleier vi å følge de mest brukte tilstandsbeskrivelsene i USA. Tilstandsgradene varierer mellom:

  • Mint (M)
  • Near Mint (NM)
  • Lightly Played (LP)
  • Heavily Played (HP)
  • Damaged (D)

*Moderately Played (MP) brukes i enkelte tilfeller mellom LP og HP, men for å tydeliggjøre forskjellen mellom tilstandene, hopper vi over denne her.

Enkelte bruker “pack fresh” for å beskrive et kort, men dette sier ofte ikke nok om hvordan tilstanden faktisk er. Selv om de fleste kort kommer i enten Mint eller Near Mint tilstand fra pakken, kan de i noen uheldige tilfeller komme i nærmere Lightly Played tilstand som helt nyåpnet. Det kan være på grunn av betydelig whitening langs kantene etter dårlig kutting på fabrikken, ha små hakk/bøyninger på ett av hjørnene, eller være printet med utilstrekkelig blekk for å nevne noen eksempler.

I tillegg til å beskrive tilstanden, er det nyttig å illustrere ved hjelp av bildeeksempler. Les videre for en nærmere beskrivelse av de mest brukte tilstandsgradene.

Mint (M)

Et mint kort er i perfekt stand. Dette betyr at både forsiden og baksiden har ingen riper på overflaten og er helt rene for flekker og merker. Kantene er helt strøkne uten hakk eller hvite flekker. Hvis et kort har en signatur eller et stempel, kan det ikke graderes som Mint selv om kortet ellers er i perfekt tilstand. Når det kommer til gradering hos for eksempel PSA eller CGC vil man i tillegg til renhet og perfekte kanter, også måtte ha nærmest helt nøyaktig sentrering for å oppnå Mint eller Perfekt gradering.

Near Mint (NM)

Et Near Mint-kort har vanligvis kun blitt tatt ut av pakken og plassert rett i et beskyttende sleeve. Det har vanligvis ikke blitt brukt til å spille med. Små imperfeksjoner kan tillattes, men kortet viser generelt ingen slitasje.

Kantene på NM-kort kan ha minimale hvite flekker, men de må være få og små. Når kortet undersøkes i dagslys, skal overflaten generelt fremstå som ren. Det kan ha noen minimale flekker, men riper er ikke akseptabelt på et NM-kort.

Lightly Played (LP)

På Lightly Played kort er det ofte tydelig ved første øyekast at kortet ikke er i perfekt stand. Men selv om skaden er godt synlig, er det bare av mindre alvorlighetsgrad. Kortet har vanligvis noen få hvite flekker i hjørnene eller langs kantene. Overflaten kan ha mindre synlige riper ved nærmere inspeksjon. Kortet kan tillates veldig lett bretting/hakk langs kanten, men det kan ikke beskrives som Lightly Played hvis det har en dyp brett som er godt synlig ved første øyekast.

Heavily Played (HP)

Dette er kort som har tydelig blitt enten spilt mye med, eller hatt et langt liv uten noe beskyttende sleeve. Det kan ha svært tydelige hvite kanter og/eller små hakk langs kantene. Det kan ha riper, smuss og flekker på overflaten, og vil generelt se ganske dårlig ut. Det er heller ikke sikkert at kortet er lovlig å spille med i en turnering. Imidlertid har ikke kortets funksjon blitt tuklet med i form av skriblerier, fargelegging eller annen type manipulering av kortet.

I andre deler av verden beskrives denne tilstanden i noen tilfeller som “Good”. Legg merke til at «Good» er litt misvisende i denne sammenheng. Et “Good” kort ser ikke nødvendigvis så bra ut, men i motsetning kan det se relativt skakkjørt ut. Dette er noe å være obs på for eksempel ved kjøp av kort på Ebay eller andre internasjonale markedsplasser.

Damaged (D)

Et kort i dårlig tilstand med skader som normalt ikke stammer fra vanlig bruk av kortet. Eksempler kan være kraftig brett i kortet, betydelige flekker på overflaten eller fuktskader. Kortet er ulovlig for turneringsspill eller har blitt tuklet med på måter som ødelegger verdien (misfarget kant, tilfeldige skriblerier på kortet). Skriblerier gjør tilstanden på et kort automatisk til Damaged.

I noen tilfeller brukes “Poor” til å beskrive kort i samme tilstand som Damaged.

Skrevet av: Mikhael Kvale, Collectible.no